— Kofi Annan har bedt meg opprette et nettverk av politiske ledere som kan holde trykket oppe, sa Persson fredag.

Mellom ti og femten personer vil inngå i nettverket, men Persson ville fredag ikke fortelle hvem han har i tankene.