— Jeg er ingen fan av Arafat, men jeg tror det er nødvendig for oss å møte ham, for å forlange en våpenhvile fra ham og for å oppfylle det vi lovte når det gjelder å lette på forholdene for folket i de palestinske områdene, sa Peres til israelsk radio.

Peres og Arafat skulle egentlig ha møttes i Gaza lørdag, men møtet ble avlyst etter at israelske sjø-, bakke- og luftstyrker gikk til massivt angrep mot palestinske politi- og etterretningsinstallasjoner og bygninger.