De nye reglene gir dommerne vide fullmakter til selv å avgjøre hvilke bevis og vitneutsagn de aksepterer i saker mot fangene på Guantanamo-basen og andre hemmelige fengsler.

Bevis som er framskaffet ved hjelp av tortur, skal ikke kunne godtas, men bevis som er skaffet fram ved tvang før 2005, kan godtas.

Hemmelige bevis kan også legges fram i en rettssak, men slike bevis skal de tiltaltes forsvarere ha tilgang til. I noen tilfeller kan slike bevis redigeres.

— Når man står midt i en krig mot denne fienden, må man være spesielt oppmerksom på hva man gir den tiltalte eller andre i rettssalen mulighet til å se, sa Pentagon-medarbeideren Dan Dell’Orto da de nye reglene ble presentert.

Pentagon har planer om å innlede militære rettssaker mot ti av fangene på Guantanamo-basen til våren, etter at president George W. Bush fikk godkjenning for prosessen av høyesterett. Noen av fangene risikerer livstid i fengsel og andre dødsstraff,