Det er konklusjonen i en intern gransking der det blir slått fast at den omstridte praksisen ikke stred mot de lover og regler som gjelder for militære propaganda-operasjoner.

Pentagons hemmelige program for å kjøpe gunstig omtale i irakiske medier ble avslørt av Los Angeles Times i november 2005.

Tidligere i år bekreftet den amerikanske forsvarsledelsen at det pågikk en såkalt psykologisk operasjon der amerikansk personell skrev artikler som siden ble oversatt til arabisk og lurt inn i irakiske aviser.

Til dette arbeidet hadde Pentagon hyret Lincoln Group i Washington, og granskingen stiller spørsmål ved manglende dokumentasjon over beløpene som ble utbetalt av dem for å sikre at propaganda-artiklene ble trykket.

– Forsvarsdepartementets rapport viser at Pentagon ikke har oversikt over hvordan millioner av dollar som ble betalt til Lincoln Group og deres propaganda-program ble brukt, og at grunnleggende regler for slike kontrakter ble brutt, sier demokratenes senator Edward Kennedy.

– Det gjenstår å få svar på om administrasjonens manipulering av nyhetene i Irak, er i strid med vårt mål om at landet skal ha en fri og uavhengig presse, sier Kennedy.