I forkant av Golf-krigen i 1991 ble store mengde flygeblader sluppet over Irak. Men denne gang må amerikanerne gå lenger i sine anstrengelser for å finne støtte inne i Irak, fremholder kilder i Pentagon og etterretningen.

Generalene brukte ikke masseødeleggelsesvåpen under Golf-krigen, muligens fordi USA kjørte så sterkt på at det kunne føre til at Saddam-regimet ble styrtet.

Denne gangen er fjerning av regimet selve hovedmålet for USA, derfor har tilnærmingen motsatt fortegn: USA lokker med at offiserer som saboterer Saddams ordre vil ha en fremtid under et nytt USA-kontrollert regime. Blind troskap mot Bagdad vil derimot bety slutten på en militær karriere og en usikker fremtid.

Saddam har med sikkerhet forberedt delegering av makten i tilfelle han selv blir satt ut av spill. Det går forlydender om at hans yngste sønn, Qusai, har fått ansvar for å utløse masseødeleggelsesvåpnene.

Qusai leder Republikanergarden, Iraks fremste militæravdeling og Saddams mest trofaste støttespillere. Avdelingen har ansvar for utplassering av de fryktede kjemiske og bakteriologiske våpnene. (NTB)