— Det er ennå ikke på det rene om USA vil klare å betale ut lønninger i tide til sine soldater dersom gjeldstaket ikke blir hevet, sa forsvarssjef Mike Mullen da han lørdag møtte amerikanske soldater i Afghanistan.

Ifølge Mullen jobbes det nå på spreng i forsvarsdepartementet med en plan for hva man skal gjøre dersom politikerne i Washington ikke blir enige. Men mange soldater er nå svært urolige for hva som kommer til å skje dersom statskassa går tom på tirsdag.

— Jeg skulle ønske jeg hadde et bedre svar, men jeg vet ærlig talt ikke, sa Mullen på spørsmål om lønningene til styrkene i Afghanistan kan bli stoppet.

Forsvarssjefen sier han er klar over at svært mange soldater i det amerikanske forsvaret lever fra lønnsslipp til lønnsslipp, og sier det vil få enormt ødeleggende konsekvenser dersom utbetalingene blir stoppet.