I sin årlige rapport til Kongressen konstaterer det amerikanske forsvarsdepartementet at Kina er den nasjonen som har størst potensial til å konkurrere med USA militært, selv om evnen til strategisk bruk av militærmakt foreløpig er begrenset.

– Flere sider ved Kinas militære utvikling har overrasket amerikanske analytikere, særlig tempoet og omfanget i landets modernisering av sine strategiske våpen, heter det i Pentagon-rapporten.

– Kinas militære ekspansjon er allerede slik at den endrer den regionale militærbalansen, heter det videre.

Pentagon anslår at Kinas virkelige utgifter til militæret er to til tre ganger det offisielle forsvarsbudsjettet på vel 200 milliarder kroner.