— De er bankerott, sier CMI-forsker Are Knudsen om Hamas.

I andre og tredje kvartal falt inntektene med 60 prosent i forhold til samme periode i fjor, offentliggjorde Det internasjonale pengefondet (IMF) i går.

— Palestina er utsatt for både diplomatisk og økonomisk boikott etter at Hamas vant valget i vinter. Situasjonen er svært alvorlig, sier forskningssjef Are Knudsen ved Christian Michelsens Institutt til Bergens Tidende.

— Personlig synes jeg boikotten er svært ufornuftig. Min mening er at det hadde vært mye bedre å opprettholde både dialogen med Hamas og støtten til regjeringen, sier Knudsen.

80 prosent til lønn og olje

IMF-rapporten om den økonomiske situasjonen etter at Hamas-regjeringen tok over i slutten av mars, viser at de samlete inntektene til PA i de seks månedene fra april til ut september var 500 millioner dollar. I samme periode i fjor var de på 1,2 milliarder dollar, altså en nedgang på 60 prosent.

Det sier seg selv at den økonomiske situasjonen er dramatisk. Over 80 prosent av den halve milliarden dollar som har vært tilgjengelig har gått med til å betale lønninger og oljeimport.

142.000 på lønningslisten

Antallet personer på myndighetenes lønningslister stiger stadig. Ved utgangen av juni i år var antallet ansatte kommet opp i 142.000. De 20.000 nye rekruttene som er under opplæring til politistyrkene kan øke dette tallet ytterligere.

Med full lønn skulle disse offentlig ansatte hatt utbetalt 600 millioner dollar i andre og tredje kvartal. De har bare fått 270 millioner.

En hovedårsak til at palestinerne mangler penger er at Israel holder tilbake indirekte skatter som kreves inn på vegne av PA. I løpet av de samme seks måneder i 2005 beløp dette seg til 380 millioner dollar i skatteinntekter. I år har ikke Israel utbetalt fem øre, selv om de har beregnet å ha tatt inn 360 millioner dollar i slike indirekte skatter.

Arabisk støtte

For å avhjelpe den vanskelige situasjonen har de arabiske nabolandene trådt til med ekstra støtte. Utenlandsk sponsorstøtte til de palestinske myndighetene kom i perioden april-september i år opp i 420 millioner dollar. Av dette kom hele 300 millioner fra arabiske land, mens 90 millioner dollar kom fra EU, ifølge rapporten fra IMF.

Hamas-regjeringen nektet å godta betingelsene som ble stilt av den såkalte kvartetten i Midtøsten: FN, USA, EU og Russland. Hovedkravene er at regjeringen må akseptere staten Israel og dessuten stanse all voldsbruk. Fordi disse ikke er oppfylt, har viktige sponsorer stanset utbetalinger direkte til PA-myndighetene.

Hoveddelen av den eksterne støtten går nå derfor til presidentens kontor. Siden slutten av juni har 65 millioner dollar også blitt kanalisert via den såkalte Temporary International Mechanism (TIM), som ble etablert av kvartetten for å kanalisere støtte direkte til det palestinske folket.

- Meningsløst

— Mitt syn er at det er ganske meningsløst å la pengene gå til presidentens kontor, sier forskningssjef Are Knudsen.

— Det er et faktum at den forrige Fatah-regjeringen var preget av korrupsjon. Selv om president Mahmoud Abbas ikke er korrupt, er det de samme folkene som sitter i systemet rundt ham. For meg er det et tankekors at man lukker øynene for korrupsjonsproblemet.

— Kan man ikke risikere det samme ved å betale pengene til Hamas?

— I mye mindre grad, viser studier som er gjort av prosjekter Hamas har ledet. Hamas har ord på seg for å være flinke og ukorrupte, sier Knudsen.

Han er svært bekymret over følgene av de økonomiske problemene for palestinerne, som blir verre og verre.

— Dette går først og fremst ut over menneskene som bor på Vestbredden og i Gaza, som synker stadig dypere inn i fattigdom. To tredjedeler av palestinerne lever nå under fattigdomsgrensen, sier han.

EMILIO MORENATTI