Det slås fast i en knallhard rapport som på ny setter kritisk søkelys på sløsing og bedrageri i det krigsherjede landet.

Rapporten ble offentliggjort bare få timer etter at president George W. Bush hadde utfordret krigsmotstanderne i Kongressen med et krav om nye 46 milliarder dollar til innsatsen i Irak og Afghanistan.

Tusen milliarder

Det er bare et par uker siden presidenten forlangte mer enn 150 milliarder dollar. Dermed kommer den samlede bevilgningen i dette budsjettåret, som startet 1. oktober, opp i over 196 milliarder dollar.

Ved slutten av neste år vil regningen for de to militære aksjonene, som ifølge den amerikanske presidenten er de viktigste frontene i kampen mot terror, passere 800 milliarder dollar.

Om dette tempoet holdes vil statskassen være påført krigsutgifter på mer enn tusen milliarder dollar før George W. Bush forlater Det hvite hus 20. januar 2009.

Kravene om de store tilleggsbevilgningene vil gjenopplive den bitre politiske striden om strategien i Irak.

Demokratene har allerede avvist å følge presidentens krav om å fungere som et godkjennelsesstempel. Kravene om endringer styrkes av de nye rapportene om manglende kontroll og sløsing i et, til nå, ukjent omfang.

Private bedrifter

Kontrakter med private bedrifter har tidligere vært i kritisk søkelys. Ikke minst gjaldt dette levering av mat og utstyr til soldatene fra det gigantiske Halliburton-konsernet.

Halliburton som tidligere ble ledet av visepresident Dick Cheney, følte seg til slutt tvunget til å betale tilbake millionbeløp, men konsernet har beholdt en rekke av de mest innbringende kontraktene.

Denne gangen er det imidlertid ikke forsvarsdepartementet, men utenriksdepartementet som er i sentrum for en ulmende skandale en rapport fra generalinspektøren for gjenoppbyggingen av Irak gir næring til.

Rapporten fra Stuart Brown avslører at departementet til nå bare hadde avsatt to personer til å overvåke det arbeidet som 700 mann fra det private DynCorp-konsernet skulle utføre i Irak.

I ørkensanden

DynCorp er en av tre bedrifter som har fått i oppdrag å beskytte diplomater og sivilt ansatte i Irak. Selskapets viktigste oppgave er imidlertid å utdanne og å bygge opp en irakisk politistyrke.

I flere tidligere rapporter er dette arbeidet blitt karakterisert som utilstrekkelig og utilfredsstillende. Nå tyder mye på at millionbeløp har forsvunnet opp i løse luften eller ned i ørkensanden.

Generalinspektørens rapport slår fast at utenriksdepartementet på grunn av mangel på kontroll, ikke har konkrete opplysninger om hva man har fått for de fleste av de 1,2 milliarder dollar som er betalt til DynCorp for kontrakten på utdannelse av den irakiske politistyrken.

Utenriksdepartementet hevder at man nå har langt bedre kontroll med selskapet og innsatsen. Det blir imidlertid innrømmet at det vil ta tre til fem år før departementet har kontroll med betalingene til DynCorp i kontraktens to første år. Den ble inngått i februar 2004.

Bedre kontroll

I utenriksdepartementet ble dette forklart med at det nå er fem og ikke bare to mann som skal holde oppsyn med DynCorps 700 ansatte. Dessuten er det avsatt elleve mann til å revidere regnskapene.

En gjennomgang av utgiftene for forrige budsjettår viste overbetaling på 29 millioner dollar. En annen revisjon avslørte at det var betalt mer enn 100.000 dollar for arbeid som aldri ble utført.

Hos DynCorp hevder talsmannen Gregory Lagana at det ikke er snakk om forsøk på svindel. Men om den nødvendige dokumentasjon mangler, skyldes dette et problem det arbeides hardt for å løse.

Til tross for problemene kan DynCorp få en vesentlig større rolle i Irak. Til nå har selskapet bare fått 38 millioner som betaling for å stille livvakter til rådighet. Her er det selskapet Blackwater som har vært den største kontraktøren, med nesten 500 millioner dollar i betaling for innsatsen.

Dersom truslene realiseres om å utvise Blackwater fra Irak etter flere blodige skyteepisoder, vil Dyncorp antakelig komme til å dele den kontrakten med en konkurrent som heter Triple Canopy.

ALI ABU SHISH