Russlands visestatsminister Ilja Klebanov, som leder den russiske granskingskommisjonen, viste mandag til "kontraktsproblemer mellom det internasjonale konsortiet som skal heve "Kursk" og det russiske selskapet Rubin, som var med på byggingen av ubåten.

— Vi kjenner ikke til slike vanskeligheter, og vi har hørt tale om at hevingen kan bli utsatt. Men vi har også hørt det motsatte, sier Birger Haraldseid i Halliburton, som deltar i konsortiet.

Haraldseid sier at Halliburton har gjort en forstudie og noe klargjøringsarbeid.- Men vi har ikke mannskaper øremerket for "Kursk"-hevingen, og vi forholder oss til Rubin, som er vår partner, og ikke til russiske myndigheter, sier han.

Store kostnader Klebanov sier også at det er visse problemer med å skaffe til veie de nødvendige 76 millioner euro (vel 620 millioner kroner), som trengs til hevingsoperasjonen.

Moskva-avisen Kommersant skrev mandag at arbeidet med å få hevet "Kursk" er inne i en kritisk fase, og det er Russland som har problemer. Det er "Kursk"-stiftelsen i Brussel som har ansvaret med å skaffe til veie de økonomiske midler som trengs, og Russland skal stå for halvparten av beløpet.

— Uten at russerne legger penger på bordet, vil ikke stiftelsen gå i gang med å samle inn de nødvendige midler, sier kontreadmiral Valerj Dorogin til Kommersant. Dorogin er medlem av den russiske kommisjon som skal finne årsaken til katastrofen med "Kursk".

— Vi har fått et brev fra denne stiftelsen, der beløpet 1,9 millioner euro (ca. 16 millioner kroner) er nevnt. Men brevet er utformet meget generelt, og vi vil gi et generelt svar, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

"Kursk"-stiftelsen har henvendt seg til EU-landene, USA, Japan, Canada og Norge og bedt om at disse 19 landene bidrar med 1,9 millioner euro hver. Det vil dekke halvparten av de antatte kostnadene med hevingen.

Kan ikke vente Nils Bøhmer i Bellona-stiftelsen tror den russiske ledelse driver et spill for å presse mest mulig penger ut av "Kursk"-stiftelsen. Klebanov sa søndag at det russiske bidraget til hevingen skal være en tredel, mens andre sier halvparten.

— Det er også viktig at hevingsarbeidet kommer i gang til sommeren, for ubåten vil bli påført enda større skader hvis den skal bli liggende et år til, sier Bøhmer til NTB.

Halliburton er med i "Kursk"-stiftelsen, men skal ikke bidra med penger. Det internasjonale konsortiet skal bare bidra med ekspertise og mannskaper.

Den seriøse russiske avisen Sevodnja skrev mandag at det er tvilsomt om forberedelsene til heving av "Kursk" kan komme i gang til sommeren, slik at hele operasjonen kan være avsluttet i løpet av høsten.

— Det mest realistiske er at "Kursk" vil bli liggende på bunnen av Barentshavet som en massegrav for de omkomne marinefolkene, skriver avisen.

Russerne vingler "Kursk" sank under en øvelse i Barentshavet 12. august i fjor med 118 offiserer og gaster om bord. Klebanovs uttalelser søndag er de første tegn på at hevingsoperasjonen står i fare på grunn av økonomiske vanskeligheter.

Men for en uke siden understreket Klebanov at russiske myndigheter er fast bestemt på å heve ubåten, og han benektet at det var problemer med finansieringen.

— Verken president Putin eller regjeringen er kommet med antydninger om at "Kursk" ikke vil bli hevet til sommeren, sa Klebanov, og tilbakeviste alle anklager om at hele prosjektet var i fare fordi Russland ikke legger penger på bordet.

Men militære sjefer på Kola-avsnittet er fortsatt meget tilbakeholdne med å slippe inn vestlige eksperter på grunn av de mange militære installasjonene i området.

Og miljøforkjemperne er bekymret for mulig forurensning fra de to atomreaktorene om bord i "Kursk".

NTB