IMF spår en vekst i verdensøkonomien på 4,3 prosent både i inneværende og neste år, noe som ligger over gjennomsnittet for de siste ti årene som har vært på 3,9 prosent.

I april spådde IMF en vekst på 4,4 prosent neste år, men de høye oljeprisene gjør at de nå justerer ned sitt anslag.