Det tre dager lange Tyrkia-besøket, som innledes tirsdag, var opprinnelig ment å inneholde utelukkende kristne arrangementer. Den viktigste posten på programmet skulle være et møte med lederen for verdens 250 millioner ortodokse kristne i Istanbul, patriarken Bartolomé I.

Men pavebesøket har fått betydning langt utover de kristne miljøene i Tyrkia, og har utløst sterke politiske og religiøse protester. I dagene før besøket har det vært en rekke demonstrasjoner mot paven.

– Angrep på islam

Noen er imot at pavens besøk på grunn av den omstridte talen han holdt om profeten Muhammed tidligere i høst. I talen siterte paven en gammel uttalelse om at profeten Muhammed spredte sin religion gjennom vold, og mange oppfattet det som et angrep på islam. Mange ledende tyrkiske muslimer ønsker at paven skal komme med en klar uttalelse om at han anser islam for å være en fredelig religion.

– Jeg tror paven burde innta en holdning om at verken islam eller kristendommen er en kilde til vold, sier Ali Bardakoglu, leder for et religiøst direktorat i Ankara med kontroll over tyrkiske imamer.

Mot tyrkisk EU-medlemskap

Andre protesterer fordi pave Benedikt XVI før han ble pave ga uttrykk for motstand mot tyrkisk EU-medlemskap. Daværende kardinal Joseph Ratzinger viste til religiøse og kulturelle forskjeller mellom Tyrkia og EU.

Vatikanet sier nå at det ikke er imot at Tyrkia blir medlem av EU, og paven har forsøkt å unngå det betente temaet siden han tiltrådte i 2005.

Patriark Bartolomé I har sagt at han vil fortelle paven at EU ikke er en kristen klubb og at Tyrkia burde få lov til å bli medlem.