Nå er ikke paven, Vatikanet eller den katolske kirke akkurat kjent som fanebærere for likestilling.

At paven finner det betimelig å kritisere feminismen kommer derfor neppe som en bombe på de fleste. Men ordlyden mot den «verdensomspennende feminismen» er ifølge en rekke tyske medier, meget skarp fra den aldrende paves penn.

Vatikanets synspunkter kommer til uttrykk i et 37 sider langt skriv med tittelen «Brev om samarbeidet mellom mann, dame og verdenskirken».

Ifølge tysker aviser og tidsskrift som Der Spiegel, Hamburger Abendblatt og Bild Zeitung, anklager pave Johannes Paul II og Vatikanet feministene for å «avskaffe de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner».

Seksuelt frisinn ikke er noe symbol på kvinnefrigjøring, heter det i brevet. Kvinnefrigjøringsbevegelsen har nemlig ikke forstått hva kvinnefrigjøring er, refererer Hamburger Abendblatt fra brevet.

Det er det Vatikanet som har. Den katolske kirke har nemlig gjennom sin respekt og ærefrykt overfor jomfru Maria bevist at de setter kvinnen høyt.

I skriftet appellerer paven til verdens regjeringer om at de «skaper betingelser som fører til at kvinnene ikke svikter sine plikter overfor familien når de søker seg arbeid». Kvinner må få anledning til å kunne både jobbe og fylle sine familiære plikter.

Med en tittel som «Brev om samarbeidet mellom mann, dame og verdenskirken» er det ikke til å unngå at Vatikanet også omhandler kirkens syn på homoseksualitet.

Ifølge rapportene skal det hete at «Gud har ønsket det kristelige ekteskapet, et ekteskap mellom mann og kvinne» og ikke ekteskap mellom partnere av samme kjønn.

LUKTER VONDT: Feminisme og kvinnefrigjøring er ikke blant pave Johannes Paul IIs favoritttemaer
REUTERS