Bad Tölz ligger i Oberbayern, nær grensen til Østerrike. To tredjedeler av de rundt 18.000 innbyggerne er strengt troende katolikker. Sist søndag var kirken fylt til siste plass da presten holdt preken over temaet «den fortapte sønn» (Lukas 15, 11), og understreket at faderen likevel slaktet gjøkalven da hans utsvevende sønn kom hjem igjen.

Presten, Rupert Frania, benyttet så anledningen til å gi menigheten sitt syn på den pedofile misbrukskandalen som har rystet Tyskland og Østerrike og sendt sjokkbølger helt til Vatikanet der den tyske pave Benedikt XVI residerer. Frania fant medienes kritikk av den katolske kirken for ensidig.

Mens tilhørerne reflekterte over saken, var det en mann på niende rad som avbrøt gudstjenesten. Mannen, ca. 30 år, ropte til presten: — Dette vil jeg ikke høre på! Nå kan dere ikke snakke utenom lenger! Noen klappet, andre ropte at han måtte holde munn.

Men den unge mannen tidde ikke. Han nevnte en av byens prester ved navn og sa at han nettopp hadde avtalt med ham at han om kort tid skulle vie ham og hans tilkommende hustru. Men lørdag hadde han lest i avisene at presten, som tok seg av ungdomsgudstjenester, hadde en fortid som pedofil, og at han hadde en betinget fengselsstraff for sine overgrep.

Presten kjente til saken. Den lå langt tilbake i tiden. - Hvor lenge må man sone for sine ugjerninger? spurte han. Men nå begynte folk å rope i munnen på hverandre, og gudstjenesten gikk i oppløsning.

Historien fortsetter under bildet.

IDYLLISKE BAD TØLZ i Oberbayern på grensen mot Østerrike var åsted for en pedofilisak på 80-tallet. Kjent i helgen

Historien om den nå 62-årige presten handler også om kardinal Joseph Ratzinger, en gang biskop over München og Freising, og i dag alle katolikkers overhode under navnet Benedikt XVI. 62-åringens fortid ble først alminnelig kjent i helgen, etter at et av ofrene for hans misbruk, en 41-årig mann, hadde gått til mediene. For 30 år siden ble offeret tvunget til oralsex av mannen. Bispedømmet i München har bekreftet offerets historie.

Den gang ble saken dysset ned, og det lyktes å få forflyttet mannen til erkebispedømmet München som ble styrt av Joseph Ratzinger. Kirkerådet, som Ratzinger naturligvis satt i, sendte mannen til behandling og lot ham så få et nytt embete i byen Grafing. Her forgrep han seg på mindreårige i 1982 og også i 1985, til tross for at han ikke hadde lov til å omgås unge.

Betinget fengsel

I 1986 fikk han en dom på 18 måneders betinget fengsel. Han ble ikke overlevert til politiet av sine kirkelige foresatte. Det finnes ingen eksempler på at den katolske kirke har meldt pedofile misbruk til politiet. Om de havner i retten skyldes det enten at mannen selv melder seg, eller at sivile går til sak mot ham.

Etter den milde dommen ble presten forflyttet til en annen by, Garching, hvor han arbeidet videre med barn og ungdommer i 21 år. I 2006 ble han gjenkjent av den 41-årige mannen, som nå har fortalt offentligheten om misbruket han ble utsatt for i 1979. Erkebiskop Reinhard Marx i München sørget for å få en ny psykiatrisk vurdering av presten, som ble flyttet til Bad Tölz. Det skjedde til stor sorg for den intetanende menigheten i Garching, som tok en gripende avskjed med ham.

Ikke et ord

Selve saken var det store temaet i helgens tyske og østerrikske aviser. Derfor stilte mediene med kvessede blyanter da pave Benedikt holdt sin preken på Petersplassen i Roma søndag kveld. Det er vanlig at paven kommenterer aktuelle temaer.

Etter en måned da avisene har avslørt nye, dokumenterte tilfeller av pedofile overgrep i katolske institusjoner i Nederland, Østerrike og Tyskland, og paven selv nå direkte blir beskyldt for å ha medvirket til å viske ut spor etter den 62-årige, pedofilidømte prestens første forbrytelser, hadde man ventet en uttalelse.

Den kom ikke. Süddeutsche Zeitung, som kommer ut i München, pavens gamle bispesete, skrev øverst på forsiden av mandagavisen: «Benedikt XVI tier». Avisen kunne fortelle at pavens talsmann, Federico Lombardi, hadde sagt i Vatikanets radio at mediene febrilsk leter etter elementer som kan trekke den hellige far personlig inn i misbruksspørsmål. Vatikanet frykter en kampanje.

Etter pavens oppfatning er det de kirkelige myndighetene i landene som er rammet som selv må stå for oppklaringen.

Les BTs mening

Tusener av tilfeller

Det østerrikske ukebladet Profil har denne uken en større reportasje om skandalen, som foreløpig omfatter ca. 200 tilfeller av misbruk i Nederland, 30 i Østerrike og 150 kjent i Tyskland – her blir det imidlertid anslått at det reelle tallet vil komme til å ligge langt over tusen.

Bladet skriver at Joseph Ratzinger fra 1981 til 2005, det året han ble valgt til pave, var formann for Rådet for troslære, «kirkens nervesenter». Alle tilfellene av misbruk passerte gjennom denne forsamlingen, eller kongresjon, som det heter på kirkespråket. Det var her det ble avgjort hva som skulle skje i de mange innrapporterte tilfellene. Ofte endte de for en intern kirkelig domstol som forflyttet synderen og i visse tilfelle betalte ofrene for å holde kjeft.

Profil er kjent for å være godt inne i sakene rundt den katolske kirkens seksuelle overgrep. Det var dette bladet som i 1995 avslørte at erkebiskopen i Wien, kardinal Groër, hadde misbrukt ungdommer på et tidligere, men helt hemmeligholdt trinn av sin karriere.

Groër ble nødt til å gå av, men affæren medførte et grasrotopprør blant katolikkene i Østerrike. En gruppe reformivrige dannet organisasjonen «Vi er kirke». Den krever også i dag mer besluttsomhet i oppklaringen av pedofile forbrytelser innenfor kirken.

Fordømt

I går sa organisasjonen til Süddeutsche Zeitung at ansvaret for saken mot den 62-årige presten ligger hos daværende kardinal Joseph Ratzinger.

Som pave har Benedikt XVI tidligere vært utvetydig i sin fordømming av seksuelle overgrep innenfor den katolske kirke. I USA i april 2008 møtte han ofre for de flere tusen overgrep begått mot unge i katolske institusjoner. Siden skandalen ble offentlig i 1992, har den katolske kirke i USA foreløpig betalt to milliarder dollar i erstatning til ofre.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

ANSVARET: Reinhard Marx.