Det opplyser Janne Haaland Matlary, som er medlem av Vatikanets Råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien.

Pavens nye syn på kondombruk ble klargjort i forbindelse med FNs konferanse om aids i juni, to måneder før Oslo-biskop Gunnar Stålsett anklaget Vatikanet og paven for folkemord på grunn den katolske kirkens holdning til kondombruk.

Den katolske kirken har offisielt vært tilbakeholden med å kommentere Stålsetts utspill, men nå har Haaland Matlary bestemt seg for å bryte tausheten for å korrigere den norske misforståelsen i denne saken, melder Vårt Land.

Utspillet til Haaland Matlary kommer etter at hun i Paris onsdag møtte en nær venn i Vatikan-arbeidet, Michel Camdessus, som er tidligere leder for Det intenasjonale pengefondet. Sammen ble de enige om å rette på informasjonsmangelen i denne saken.

Pinlig påstand

— Stålsett skylder oss for øvrig en unnskyldning for sin karakteristikk av paven som en som bidrar til folkemord. Når man vet at denne påstanden til overmål ble fremmet uten grunnlag, blir det pinlig, hevder Haaland Matlary.

Hovedårsaken til at pavens dreining i kondomspørsmålet ikke er blitt kjent i Norge og i andre land er ifølge Haaland Matlary at FN-konferansen om aids falt sammen med pavens besøk i Ukraina.

— Dette besøket tok på mange måter vekk oppmerksomheten fra aids-saken. Selv har jeg ikke hatt lyst til å gå inn på denne saken fordi den norske kritikken har vært så primitiv. Også Vatikanets pressetalsmann som leste Reuters-intervjuet med biskop Stålsett, sa at dette var for useriøst til å kommentere, sier Haaland Matlary til avisen.

Oppsiktsvekkende

— Opplysningene til Haaland Matlary er oppsiktsvekkende og det er gledelig hvis de er riktige, sier biskop Gunnar Stålsett til NTB. Men han venter på en offisiell og autoritativ bekreftelse på opplysningene fra Vatikanet.

Stålsett var til stede på FN-konferansen, og han har senere fremmet sin kritikk i møte med høytstående representanter for den katolske kirke, uten at det er kommet fram at paven har endret sitt syn på bruk av kondom.

— Jeg hørte Vatikanets innlegg på FN-konferansen sammen med flere andre, og vi ventet spent på nye signaler i denne saken. Men det var ingen av oss som oppfattet noen endring i Vatikanets holdning. Heller ikke i pressen har det vært registrert noen endring i holdningen til dette spørsmålet. Jeg synes også det er merkelig at man ikke skulle ha oppdaget de nye signalene fra Vatikanet på grunn av pavens besøk i Ukraina, sier Oslo-bispen.

Besøk i Afrika

— Da jeg besøkte Uganda og møtte den katolske diplomatiske representanten i landet, avviste han bruk av kondom. Samtidig kom det meldinger fra den sørafrikanske biskopkonferansen som også avviste bruk av kondom for å forebygge aids. Den sørafrikanske helseministeren kalte vedtaket på konferansen for tragisk, sier Stålsett.

Oslo-bispen deltok også på et møte i Barcelona i september med flere av den katolske kirkes kardinaler. Også der gjentok Stålsett sin kritikk uten at kardinalene ga ham noen signaler om at Vatikanet hadde endret sitt syn på kondombruk.

OK MED DONG: Pave Johannes Paul II gopdtar nå bruken av kondom.
FOTO: SCANPIX