— Av hele mitt hjerte ber jeg Gud om å bevare fred i verden, sa den 81-årige paven, som talte til 50.000 mennesker under en messe utenfor hovedstaden Astana.

— Vi må ikke la det som har hendt føre til dypere skillelinjer. Religion må aldri brukes som en grunn til konflikt, sa paven, som henvendte seg til både kristne og muslimer i sin appell, som han framførte på engelsk.

— Her fra dette stedet ber jeg både kristne og muslimer rette en inntrengende bønn til den ene allmektige Gud hvis barn vi alle er, om at fred må råde i verden, sa paven.