Pilegrimer og andre troende hadde samlet seg på plassen første påskedag for å høre Benedikt på sin 79 års dag gi sin aller første såkalte «Urbi et Orbi» – der han velsigner byen og verden.

Pavens tale sendes i 65 land og kunne derfor overværes av to millioner seere. Den markerer slutten på påskehøytiden og er et høydepunkt for verdens 1,1 millioner katolikker.

Paven ba om fred for verden og tok opp flere konfliktområder, blant annet Irak og Darfur-provinsen i Sudan. Han ba også for en selvstendig palestinsk stat, for at kampen mot terror skal lykkes og for en løsningen på det internasjonale samfunnets konflikt med Iran.

— Når det gjelder den internasjonale krisen om kjernekraft, må det oppnås en hederlig løsning for alle parter gjennom ryddige og ærlige forhandlinger, sa paven.

— Må verdens ledere bli styrket i sin vilje til å leve i fred med andre raser, kulturer og religioner og dermed fjerne trusselen terror utgjør, ba paven.

Benedikt XVI tok over som pave etter forgjengeren Johannes Paul II, som døde 2. april i fjor, bare en uke etter påske. Johannes Paul deltok bare i begrenset grad under fjorårets påskehøytiden.

MAX ROSSI