TRON STRANDOslo

Saken er høyaktuell for Norge siden stadig mer av samarbeidet med EU foregår utenfor EØS-avtalen. Det setter Stortinget helt på sidelinjen i forhold til både Europaparlamentet og Rådet. Norge deltar eller vil komme til å delta på områder som Schengen, forsvars— og sikkerhetspolitikk, det nye skipsfartsbyrået og e-handel. Alt dette ligger utenfor EØS-avtalen. Følgelig vil heller ikke Stortinget ha noen formell rolle å spille i prosessen frem mot nytt regelverk og den politiske utviklingen. Så langt er det ikke tatt initiativ fra Norge for å bøte på dette.

Norge må ta initiativ Chris Patten ser det ikke som en oppgave for EU å ta initiativ for å styrke Stortingets rolle i det omfattende samarbeidet mellom Norge og EU:

– Det må være opp til den norske regjeringen og det norske Stortinget, sier Patten til Bergens Tidende.

Chris Patten er kommissær for utenrikspolitiske spørsmål i Kommisjonen. I går gjestet han NHOs årskonferanse for å snakke om suverenitetens begrensninger. Han førte også samtaler med kong Harald, statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Thorbjørn Jagland.

Patten sa i sitt innlegg på årskonferansen at han i lengre tid har vært tilhenger av at de nasjonale parlamentene involveres sterkere i den europeiske prosessen.

Bakgrunnen er at de nasjonale parlamentene kan sikre oppslutning i befolkningen om utviklingen i EU. Patten mener folkevalgte og statsråder for lett peker ut Brussel og EU som syndebukk når ulike tiltak er upopulære på hjemmebane.

– Parlamentene burde heller holde regjeringene ansvarlig for de standpunkt som deres regjeringer og statsråder tar i Europa, sier Patten.

Reform av Europaparlamentet Han støtter initiativet fra britenes statsminister Tony Blair og Tsjekkias president, Václav Havel, om å innføre et tokammer-system i Europaparlamentet, og hvor det ene kammeret skal bestå av folkevalgte fra de nasjonale parlamentene.

– Ingenting bør bestemmes på europeisk nivå, hvis beslutningen bedre kan ivaretas på nasjonalt nivå, sier Patten. – Det er helt avgjørende å gi de nasjonale parlamentene en større rolle. De er i mange år satt ut av spill. Det er en utvikling som må reverseres.

Det demokratiske underskuddet som følger av det norske samarbeidet med EU, kan bare løses på én måte, ifølge Patten. Det er fullt medlemskap, men det er en debatt han ikke ønsker å legge seg opp i.