Ingen norske soldater var involvert i episoden.

Den latviske patruljen ble under et oppdrag øst for byen Meymaneh, nord i Afghanistan, truet flere ganger av en mann med våpen. Etter å ha siktet flere ganger på patruljen, snudde mannen seg og løp bort fra dem. På cirka 80 meters avstand snudde han seg igjen og hevet våpenet. Patruljen vurderte det slik at mannen skulle til å skyte, og svarte med å skyte mannen i beinet.

Mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus.

Sjef for stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh, oberstløytnant Jørn Erik Berntsen, opplyser at ingen norske soldater var involvert i episoden, men at han som sjef for soldater fra flere land føler et like stort ansvar for sine latviske soldater som sine norske.