Haider er guvernør i delstaten Kärnten og tidligere leder for Frihetspartiet. Sosialdemokratenes partisekretær i Kärnten, Herbert Würschl, anklager Haider for å stå bak "uhyrlige politiske utrenskninger".

-Frihetspartiet behandler opposisjonelle på samme måte som de gjør i latinamerikanske militærdiktaturer. Partiet prøver å bringe kritiske røster til taushet med psykisk terror av verste slag, sa Würschl i dag.

-Haider er "en dårlig parodi på (Chiles tidligere) diktator Pinochet", fortsatte han.

-Vi er vitne til en politisk tendens som nærmer seg fascisme, sa Würschl.

Frihetspartiet i Kärnten truer med å avsette sosialdemokraten Peter Ambrozy som helseminister, angivelig på grunn av manglende vilje til å sette i verk vedtak. Også på riksplan prøver partiet å fjerne sosialdemokrater fra ledende stillinger.NTB