Men påtalemyndigheten skynder seg å tilføye at tallet kan være bare toppen på isfjellet. Tilståelsene er kommet etter at nasjonalforsamlingen vedtok en lov som garanterer at tidligere medlemmer av den høyreekstreme militsen ikke risikerer mer enn åtte års fengsel såfremt de innrømmer sine forbrytelser.

– Ingen hadde forestilt seg hva dette ville føre til juridisk, sier sjefanklager Luis Gonzalez. – Vi har fått til noe virkelig overraskende: De forholder seg til loven, tilføyer han.

Han understreker at prosessen fortsatt bare er i begynnelsen.

Kilder som står påtalemyndigheten nær, sier at 21.000 drap bare utgjør 10 prosent av alle drapene som de paramilitære har begått siden tidlig på 1980-tallet for å beskytte landets jordeiere mot den marxistiske geriljaen i landet.