AUC stoppet avvæpningen i forrige måned i frykt for at regjeringen planla å utlevere en av lederne til USA.

Med den nye avtalen fortsetter demobiliseringen, og fredsprosessen holder holder rett kurs, sier innenriksminister Sabas Pretelt ifølge BBC.

Han sa at avbruddet i demobiliseringsprosessen betydde at fristen til 31. desember for fullføre avvæpningen vil bli utvidet. Det ble ikke gitt noen ny frist.

AUC har demobilisert halvparten av sine 20.000 soldater siden fredssamtalene med regjeringen begynte for to år siden. Prosessen stanset opp i oktober etter at en av AUCs ledere, Diego Fernando Murillo, ble flyttet fra husarrest til et høysikkerhetsfengsel.

Det førte til spekulasjoner om at regjeringen planla å utlevere ham til USA, hvor han er etterlyst for narkotikaforbrytelser. AUC sa de ville ha garantier for at lederne deres ikke blir utlevert.

Regjeringen truet med å sende hæren for å angripe AUC hvis ikke avvæpningen fortsatte.

Borgerkrigen i Colombia har vart i fire tiår

AUC-militsen er blitt beskyldt for grove menneskerettsbrudd og massakrer i sin kamp mot geriljaen. Ledende offiserer i regjeringshæren har blitt anklaget for å se gjennom fingrene med militsens overgrep