Bankene opplyser søndag at de vil gi rentefrie lån tilsvarende en måneds lønn til de lavest lønnede offentlig ansatte i de palestinske områdene. Totalt vil lånene utgjøre en sum tilsvarende 78 millioner kroner.

Uttalelsen fra de palestinske bankene kom etter at fire væpnede grupper, deriblant Hamas og Fatah-bevegelsen, klarte å samle seg om en erklæring hvor de gjør det klart at bankene har en nasjonal plikt til å hjelpe det palestinske folk. Hvis ikke, vil de bli behandlet på samme måte som «dem som omringer det palestinske folk», heter det i erklæringen, noe som kan tolkes som en trussel om voldelige aksjoner.

Ved å utbetale penger direkte til de offentlig ansatte, unngår bankene å samarbeide direkte med Hamas-regjeringen, noe som kunne ført til sanksjoner fra vestlige land og finansinstitusjoner.

Om lag 165.000 palestinske offentlig ansatte har gått uten lønn siden mars, da Hamas vant valget og Israel og vestlige land stanset de økonomiske overføringene til selvstyremyndighetene.