— Jeg har vært politisk og sosialt aktiv i en årrekke, og jeg forsøker å tjene samfunnet på den måten jeg finner hensiktsmessig. Derfor har jeg bestemt meg for å stille som motkandidat til Arafat, sa Abdel Sattas al-Qassem, professor ved universitet al-Najah i Nablus på Vestbredden.

Qassem, som har tilbrakt åtte måneder i fengsel for å ha kritisert Arafat kraftig, sa han vil jobbe for å bekjempe korrupsjon, og for å revidere den palestinske strategien for å oppnå fred med Israel.

— Jeg tilhører ingen palestinsk fraksjon, men jeg representerer en nasjonalistisk og islamsk strøm som ønsker forandring og at palestinerne får sine rettigheter tilbake, sa professoren.

I en tale i parlamentet onsdag sa Arafat at arbeidet med å forberede valg vil skje raskt, men han har foreløpig ikke satt noen dato. Men trass i løfter om at forberedelsene til valget allerede er i gang, har palestinske talsmenn sagt at det ikke vil finne sted før de israelske styrkene er trukket tilbake til posisjonene de hadde da det palestinske opprøret begynte høsten 2000.

(NTB)