Fra mandag kveld har det pågått konsultasjoner mellom Sikkerhetsrådet for å finne en egnet behandlingsmåte, etter at Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby, som Sikkerhetsrådets president, fikk overlevert et brev fra Palestinas delegasjon der FN oppfordres til å gripe inn i den stadig mer intense konflikten mellom israelere og palestinere.

— Dramatisk

Utenriksminister Petersen som er i New York for å lede de første virkelige arbeidsmøtene under det norske presidentskapet i mars, sa i et møte med norske pressefolk tirsdag morgen (lokal tid) at situasjonen er dramatisk i regionen, og at det haster med å finne løsninger som kan bringe partene tilbake til forhandlingsbordet.

På dette tidspunktet var imidlertid både Petersen og ambassadør Kolby usikre på om det var mulig å finne et samlende opplegg for behandling i Sikkerhetsrådet.

I klartekst betyr dette at man er usikre på hvordan både USA og den arabiske gruppen av FN-medlemmer ville stille seg til å ta opp saken i Sikkerhetsrådet nå.

Øket intensitet

Torsdag kveld var det imidlertid klart at konsultasjonene har øket i intensitet mens den norske utenriksministeren ledet møtet i Sikkerhetsrådet.

Fra tilskuergalleriet kunne det observeres hvordan beskjeder ble levert til den norske FN-ambassadøren. Kolby var dessuten ute av møtesalen flere ganger i løpet av det nesten fire timer lange møtet der freds- og gjenoppbyggingsarbeidet i Bosnia-Hercegovina ble behandlet.

Etter møtet sa Jan Petersen rett ut at han ikke utelukket at situasjonen i Midtøsten kan bli satt på dagsordenen før den planlagte redegjørelsen 14. mars.

I så fall kan det komme til å skje meget raskt.

Avventer reaksjoner

Norge har som president i Sikkerhetsrådet sørget for å videreformidle oppfordringen fra palestinerne til de øvrige medlemmene i rådet.

De enkelte delegasjonene skal deretter rådføre seg med sine hovedsteder før det kan treffes noen beslutninger om den videre behandlingsformen.

Et av usikkerhetsmomentene er hvordan USA vil stille seg til oppfordringen fra palestinerne.

— Ingen er tjent med en videre behandling der et av de faste medlemmene legger ned veto. Det er viktig at vi kommer frem til et opplegg som rådet kan bli enig om, sier ambassadør Kolby.

At gruppen av arabiske land nå har startet behandlingen av den palestinske henvendelsen, bidrar også til at sannsynligheten for et hastemøte i rådet øker.

- Ingen postkasse

Brevet er sendt videre til de øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet uten noe norsk forslag til behandlingsmåte.

— Dette er i tråd med vanlig praksis, understreker ambassadør Kolby.

På direkte spørsmål benektet utenriksminister Petersen at Norge har tenkt å fungere som noen postkasse.

— Målsettingen er å være både konstruktiv og pådriver. I den aktuelle saken er det ikke mer enn drøyt en uke siden Norge i et innlegg i Sikkerhetsrådet tok et kraftig oppgjør med den israelske politikken. Dette står vi fast på. Det er vårt mål at partene snarest må tilbake til forhandlingsbordet, sa utenriksministeren.

Han la imidlertid til at ingen i Norge må ha overdrevne forventninger til det Norge kan oppnå i presidentperioden.

— Resultater forutsetter et samlet Sikkerhetsråd, sa han.

De uformelle konsultasjonene om den palestinske henvendelsen fortsatte utover dagen.

FØRSTE MØTE: Utenriksminister Jan Petersen ledet det første formelle møtet i FNs sikkerhetsråd etter at Norge overtok formansskapet. Til venstre FNs generalsekretær Kofi Annan.
FOTO: SCANPIX