Ifølge Rajoub forlanger israelerne at sikkerhetssjefen utleverer etterlyste militære, og truer med å bombardere bygningen hvis han ikke etterkommer kravet.

Vel 15 tanks og panservogner rettet våpen mot kontoret, ifølge sikkerhetssjefen Rajoub.

— De sier at de vil bombardere bygningen dersom vi ikke overleverer etterlyste mennesker, sa Rajoub.

En israelsk militærkilde bekreftet at sikkerhetssjefens hovedkvarter har blitt omringet. Men han hadde ingen kommentar til at styrkene skulle ha truet med å bombardere bygningen.

— Som et ledd i vår aksjon i Ramallah, omringer vi hans kontor, sa militærkilden.

(NTB)