Yasser Arafat og CIA-sjefen George Tenet skal ha blitt enige tirsdag kveld.

— President Yasser Arafat og George Tenet kom fram til enighet om det amerikanske forslaget som har basis i Mitchell-rapporten, sier Arafats rådgiver Nabil Abou Roueina.

At palestinerne godtar den amerikanske planen bekreftes av en kilde Reuters har vært i kontakt med.

— Vi godtar planen, men protesterer mot buffersonen, sier en palestinsk tjenestemann til Reuters, og referer til et forslag om en buffersone mellom israelske og palestinske styrker.

Embetsmannen uttalte seg etter at Tenet møtte Arafat i Ramallah på Vestbredden.

Detaljene i den amerikanske planen er ennå ikke offentlig kjent, men Israel har godtatt planen.

Meldingene om palestinsk godkjennelse av planen er ikke bekreftet av Tenet eller andre amerikanske kilder.

NTB-REUTERS-AFP