KLAUS JUSTSEN, Washington

Kontantene skal bidra til å få både israelerne og palestinerne til å overholde kjøreplanen, som er utarbeidet sammen med EU, Russland og FN. Men president George W. Bush vil samtidig vise at hans personlige engasjement i prosessen rekker ut over pene ord og politiske løfter.

I første omgang er det snakk om et relativt beskjedent beløp på 20 millioner dollar, men det markerer en viktig endring i den amerikanske politikken. Det hvite hus har inntil nå bøyd seg for Kongressen, som har forbudt direkte støtte til palestinerne. Amerikansk bistand er i stedet blitt kanalisert gjennom FN og private organisasjoner. I gjennomsnitt har det vært snakk om bare 100 millioner dollar i året. Det er lite i forhold til de 3 milliardene som Israel mottar.

Vil svekke Hamas

De direkte tilskuddene skal også demonstrere støtte til den palestinske statsminister Mahmoud Abbas. Samtidig håper USA at pengene kan føre til at radikale organisasjoner, som for eksempel Hamas, svekkes. Nettopp Hamas har sikret seg støtte fra folket gjennom sosialt arbeid.

I Washington hevdes det at det neppe er tilfeldig at endringen kommer samtidig med at Abbas har truet med å tre tilbake. Det skjedde etter at han ble kritisert for å ha kommet med altfor store innrømmelser overfor Israel. Fra amerikansk side understrekes det at det haster med å få de 20 millionene overført til de palestinske myndighetene. Derfor vil president Bush ta i bruk en sjeldent anvendt paragraf og ignorere Kongressens forbud mot direkte tilskudd.

— En god begynnelse

Den palestinske representanten i Washington, Hassan Rahman, sier at pengene er en god begynnelse. Han håper at kommende bidrag blir større.

Den amerikanske regjeringen har gjennom diskrete forhandlinger sikret seg den nødvendige politiske oppbackingen fra både republikanere og demokrater. Selv jødiske grupper, som tidligere har nektet å gi økonomisk støtte til palestinerne, påpeker nå at økonomisk fremgang er en forutsetning for at Mahmoud Abbas kan overholde kjøreplanen. De innser at det er en forutsetning for at også Israels sikkerhet blir bedre.

Pengene skal i første omgang brukes i områdene som de israelske styrkene forlater. Her skal de brukes til gjenoppbygging av veier, vann, kloakk og elektrisitet - viktige symboler på at samfunnet fungerer.

- En milepæl

Flere sier at 20 millioner dollar vil bli en milepæl i forholdet mellom amerikanere og palestinere. Pengene skal ifølge planen betales direkte til det palestinske finansdepartementet. Her har Salam Fayyad gjennomført en rekke reformer, som skal forhindre en gjentakelse av korrupsjon og inkompetanse som reduserte verdien av tidligere bistand.

Fayyad, som tidligere har arbeidet for Det internasjonale pengefondet, IMF, har fått mye ros fra Washington. Men den amerikanske regjeringen er ennå ikke klar til å oppfylle hans ønske om å oppheve det årelange forbud mot direkte støtte.