Et regjeringsmøte godkjente for få dager siden et forslag til reform av de såkalte Hudood-forordningene, som de islamistiske lovene kalles.

En av de nåværende lovene innebærer blant annet at en kvinne kan tiltales for utroskap etter å ha blitt voldtatt, med mindre hun kan framskaffe fire mannlige vitner som kan bekrefte at hennes framstilling er riktig.

Utkastet regjeringen nå støtter, innebærer at denne loven skal fjernes fra Hudood-forordningene og erstattes av en sekulær lov om voldtekt i straffelovgivningen.

To systemer

Pakistan har to straffesystemer som noen ganger overlapper hverandre. Det ene bygger på islamistisk sharialovgivning, mens det andre bygger på lovverket fra den tidligere kolonimakten Storbritannia.

En ministerkomité er opprettet for å foreta en siste gjennomgang av reformforslaget før det oversendes nasjonalforsamlingen. Straffelovsendring for beskyttelse av kvinner er det formelle navnet på reformforslaget.

Kravet om at en kvinne må skaffe fire mannlige vitner som støtter henne, vil bli fjernet. Sex med ei jente under 16 år vil bli betraktet som voldtekt, uansett om jenta deltok frivillig.

Tvangsbortføring for giftermål vil bli dekket av loven, og folk som bidrar til å smugle og tvinge kvinner til sex, såkalt trafficking, kan dømmes til inntil 25 års fengsel.

Gjengvoldtekt kan straffes med døden, og offentliggjøring av navn på voldtektsofre vil bli straffet.

Sprenger myte

– Endringene som regjeringen foreslår, sprenger den 27 år gamle myten om at Hudood-lovene var gitt av Gud, sier Naeem Mirza, direktør for Aural-stiftelsen, en frivillig organisasjon som har stått fremst i kampen for endringene.

Men når lovforslaget er oversendt nasjonalforsamlingen, må det fortsatt gjennom flere stadier før det kommer til avstemning. Endringer har vært forsøkt tidligere, men tidligere ledere har veket unna for å ta saken opp. Men president Pervez Musharraf har forsikret rettighetsaktivister om at han vil støtte endringsforslaget.

Hudood-lovene ble innført i 1979 av den daværende diktatoren Zia ul-Haq. Lovene bestemmer straff for voldtekt, utroskap og tyveri. En mann og en kvinne som har sex utenfor ekteskap, kan i henhold til lovene dømmes til døden ved steining, eller idømmes 100 piskeslag. En tyv kan få høyre hånd amputert.

De barbariske straffemetodene har imidlertid sjelden blitt påberopt, og enda sjeldnere tatt i bruk.