— Vi ønsker at de skal trekke sine styrker tilbake slik at vi også kan trekke våre styrker tilbake, sa talsmann for det pakistanske utenriksdepartementet, Aziz Ahmed Khan, til BBC fredag. Pakistan hadde ikke annet valg enn å utplassere sine styrker når India startet opptrappingen, sa Khan.

Pakistan ønsker at FN og Organisasjonen av den islamske konferanse (OIC) skal oppfordre India til å innta den samme holdningen, ifølge Khan.

Men den fremste talsmannen for den pakistanske hæren mener India vil få problemer med å trappe ned. Den militære utplasseringen har allerede nådd "et visst momentum" ifølge generalmajor Rashid Qureshi.

— Det kan synes som om den indiske regjeringen plasserer seg selv i et hjørne hvor den tror det nå vil være vanskelig for dem å trekke seg tilbake, sa Qureshi.

Observatører tror imidlertid at India vil utnytte internasjonale mekanismer før situasjonen utvikler seg til full krig.

— De bilaterale mekanismene er mer eller mindre brukt opp. Nå er tiden inne for å utnytte multilaterale mekanismer, sier S.K. Singh, tidligere indisk utenriksminister og høykommissær i Islamabad.

Sanksjoner

India har gjennomført en rekke ensidige sanksjoner mot Pakistan, etter angrepet mot nasjonalforsamlingen 13. desember der 14 mennesker ble drept. India mener to geriljagrupper med tilhold i Pakistan står bak og beskylder pakistansk etterretning for å ha støttet aksjonen. Pakistans regjering benekter påstandene.

India har redusert sine diplomatiske forbindelsene kraftig. Ambassadøren til Pakistan er hjemkalt. Torsdag varslet India at luftrommet stenges for pakistanske fly fra årsskiftet.

Landet har sendt store militære forsterkninger til den over 2.000 kilometer lange grensen. Utplasseringen skal være fullført i helgen. Hæren, luftforsvaret og marinen er satt i full beredskap.

Pakistan har svart med tilsvarende sanksjoner og militær opptrapping. Lokale landsbyboere flykter fra sine hjem i frykt.

Søker internasjonalt press

Til tross for den stadige opptrappingen av konflikten, kan India fortsatt gjøre bruk av en rekke internasjonale kanaler før den "kalde krigen" blir til en væpnet konflikt.

Singh peker på både FN og EU som mulige kanaler. India vil benytte neste ukes møte i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen SAARC, der begge land er med, for å legge press på Pakistan. India vil mest sannsynlig gjøre bruk av organisasjonens konvensjon mot terror, som pålegger de sju medlemslandene å bekjempe terrorisme.

Den indiske regjeringen planlegger dessuten en rekke besøk på høyt nivå til utlandet, blant annet til USA, for å mobilisere verdensopinionen mot Pakistan. Innenriksminister L.K. Advani gjorde det imidlertid klart fredag at India vil forfølge sine mål uansett om de har internasjonal støtte eller ikke.

G8, verdens sju rikeste land pluss Russland, kom fredag med en oppfordring til partene om å unngå videre opptrapping og gjenoppta dialogen, samtidig som de ber Pakistan slå ned på de militante gruppene.

(NTB)