Gamle brødskorper, potetskrell og plastposer kan sammen med annet avfall fra husholdninger, landbruk og industri om tre år ende med å bli miljøriktig brennstoff i tanken på et av British Airways' mange fly.

Det er planen bak et nytt samarbeid mellom det britiske flyselskapet og det amerikanske konsernet Solana. Det skal munne ut i et anlegg som skal forvandle bosset britene kaster, til det drivstoffet som holder en Boeing i luften mellom f.eks. London og Bergen.

Anlegget, som skal etableres i Øst-London, kommer ifølge British Airways til å forvandle vel 500.000 tonn avfall til ca. 60 millioner liter grønt flybrennstoff i året.

Det tilsvarer mer enn dobbelt så mye brennstoff som selskapet i dag bruker i fly som reiser fra Londons minste flyplass, City Airport, eller — med litt mer realistiske tall - til omkring to prosent av det selskapet bruker fra Londons største flyplass, Heathrow.

Eksperter tviler

British Airways-anlegget kommer til å ansette omkring 1200 medarbeidere når det etter planen åpnes i 2014, og vil ifølge selskapet selv være en vesentlig miljøforbedring.

Meldingen om det nye anlegget, hvis make bare finnes i USA, faller sammen med British Airways' erklærte mål om at ti prosent av selskapets brennstofforbruk skal være bærekraftig i 2050.

Men eksperter, i eksempelvis miljøorganisasjonen Friends of The Earth, er ikke fullt så overbeviste om det nye anleggets positive effekt på miljøet og den globale oppvarmingen.

En talsmann sier at avfallet som British Airways har planer om å bruke, kan utnyttes langt bedre til å skape biogass fremfor flybrennstoff, og at det for fremtiden kan risikere å bli rift om det avfallet selskapet har planer om å bruke.

Andre eksperter peker på at British Airways ennå ikke har fått endelig godkjenning fra det britiske forsvarsdepartementet, som skal sjekke og godkjenne alt flybrennstoff. Her har vitenskapsfolk krevd at det gjennomføres flere forsøk med det grønne flybrennstoffet før det kan godkjennes til kommersielt bruk.

En av bekymringene er om brennstoffet oppfører seg stabilt i de voldsomme temperatursvingningene som er en naturlig del av de fleste flyturer.

En talsmann for British Airways sier at selskapet er overbevist om at de siste forsøk og godkjennelser vil komme i løpet av de fire årene frem til anlegget skal tas i bruk.

Branson på banen

British Airways er ikke eneste flyselskap som vil forgrønne flybensinen. I forrige måned meldte Virgin Airs stifter, Richard Branson, at han de neste ti årene vil donere sin inntekt fra Virgin Air og selskapets togdrift til forskning i miljøriktig brennstoff.

Ifølge Richard Branson selv betyr det at han de neste ti årene vil sette av 1,6 milliarder pund (over 14 milliarder kroner) til å utforske mulighetene for å gjøre flybrennstoff mindre forurensende i selskapet Virgin Fuels.

Richard Branson har advart den britiske regjeringen om at Storbritannia risikerer brennstoffmangel i løpet av fem år, med mindre det reageres nå. Han foreslår blant annet at det fra 2015 ikke lenger skal selges biler som går på bensin, og at bensinbiler helt skal fases ut i Storbritannia fra 2020.

(Bergens Tidende/Politiken)

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!