Den britiske regjeringen kan bli tvunget til å erklære selskapet insolvent om få uker, skriver avisen The Sunday Telegraph.

Selskapet eier blant annet det omstridte Sellafield-kraftverket i Nordvest-England. Utslipp fra anlegget har vist seg å inneholde betydelige mengder radioaktivitet.

Kostnadene det medfører å nedlegge gamle atomkraftverk og kvitte seg med atomavfall, har ført til at selskapet drukner i langsiktig gjeld. Selv om BNFL teknisk sett er konkurs, vil ikke selskapet ha noen problemer med å betale lønninger og fortsette driften. Mesteparten av forpliktelsene må nemlig ikke betales før om flere tiår.

Betalingsforpliktelsene anslås til opp mot 34 milliarder pund, rundt 433 milliarder kroner, de neste hundre årene, skriver The Sunday Telegraph i sin siste utgave. BNFLs egenkapital er på relativt sett beskjedne 253 millioner pund, 3,2 milliarder kroner.

BNFL har spurt den britiske regjeringen om å opprette en offentlig instans som skal på ta seg ansvaret for de enorme oppryddingskostnadene forbundet med atomkraft for BNFL, det engelske atomenergibyrået AEA og Forsvarsdepartementet. Samlet anslås disse til å nærme seg 60 milliarder pund, 765 milliarder kroner.

Hvorvidt regjeringen velger å opprette en slik instans, som ble foreslått av AEA for nesten et år siden, avgjøres trolig mot slutten av november.

(NTB)

ATOM-VERSTING: Sellafield er Europas største atomforurenser, og britiske miljømyndigheter lar nå anlegget få lov til fortsette utslippene av technetium i fem nye år. Det betyr høyere radioaktive nivåer i norske havområder.
ARKIVFOTO: REUTERS