JAKOB RUBIN

Sent i går tydet mye på at Haiti er på vei inn i en blodig voldsspiral, etter at en løst organisert opprørshær i helgen okkuperte en rekke byer, blant dem den viktige provinsby Gonaives 110 kilometer nord for hovedstaden Port-au-Prince.

Skuddueller og plyndringer ble rapportert fra flere byer mens en rekke fremtredende opposisjonspolitikere bønnfalt omverdenen om unnsetning for å unngå borgerkrig.

46 mennesker er drept siden oppstanden brøt ut sist torsdag.

Oppstanden brer seg time for time til andre byer, hvor sine borger slår seg sammen med opprørerne og jager politiet på flukt.

Byene barrikaderes med brennende biler og veltete træer. I flere tilfeller er politifolk blitt lemlestet og lynsjet av den opphissete folkemengden.

Anklages for korrupsjon

Striden gjelder landets president, den tidligere presten Jean-Bertrand Aristide. Han anklages for korrupsjon og for å ha svindlet seg til valgseiren i 2000. Beskyldningene mot ham støttes av internasjonale observatører.

Opprørerne har sagt at de legger ned våpnene så snart presidenten trer tilbake og skriver ut nyvalg.

«Det som foregår er et forsøk på å skape ustabilitet og gjennomføre et statskupp,» sa Jean-Bertrand Aristides statsminister, Yvon Neptune.

Fattigste land

Beskyldningene fyker til alle kanter i det fattige og uopplyste landet. Som vanlig er det ingen vilje til å samarbeide blant de stridende partene i Haitis langvarige interne konflikter.

I slutten av 1990-årene var landet uten regjering i flere år, da parlamentet ikke kunne bli enig om å peke ut en regjeringssjef.

Uten en regjering til å underskrive samarbeidsavtaler ble bistandshjelp for flere hundre millioner kroner frosset. Følgene lider Haiti, den vestlige verdens fattigste land, stadig under.

Også den gang var Jean-Bertrand Aristide av de fleste regnet som årsaken til krisen.

Matmangel

I dag er store deler av befolkningen ute av stand til å skaffe tilstrekkelig mat. Et omfattende matutdelingsprogram under World Food Programme (WFP) ledes nettopp fra Gonaives, som nå kontrolleres av opprørerne.

Det meldes at flesteparten av Gonaives innbyggere er flyktet fra byen. Matuddelingen står i fare for å stoppe på grunn av opprøret, har WFP opplyst.

En talsmann for WFP, Alejandro Chicheri, sa til BBC at over en halv million av de vel åtte millioner haitianere lider av akutt matmangel.

Rester av milits

Landets politiske opposisjon har gitt uttrykk for at de ikke støtter den voldelige opprørshæren som etter det som opplyses først og fremst består av ungdommer. Det er uklart hvor de har fått sine våpen fra, men observatører mener at de kan være rester av en milits som Jean-Bertrand Aristide selv opprettet og brukte til å forfølge og undertrykke sine politiske motstandere.

De skulle ha blitt misfornøyde med ikke å få innfridd hans løfter til dem og mener at Jean-Bertrand Aristide står bak drapet på lederen deres.

De blodige urolighetene følger i kjølvannet på Haitis 200-årsdag som selvstendig nasjon. Siden en rekke berømte slaveopprørere og lokale politikere i januar 1804 lyktes med å gjøre landet til det første befridde slavesamfunnet, har ettertiden ikke kunnet følge opp den ærefulle dåden.

«Papa Doc» og «Baby Doc»

Diktatur etter diktatur fulgte blodsutgytelser og interne maktkamper, inntil voldsspiralen kulminerte med diktatoren og voddoopresten Francois «Papa Doc» Duvalier og hans sønn Jean-Claude «Baby Doc» i siste halvdel av 1900-tallet.

Den gang var presten Jean-Bertrand Aristide mannen som samlet folket og organiserte oppstanden som førte til «Baby Doc»s flukt og eksil i Frankrike.

Han ble i 1990 Haitis første folkevalgte president, men året etter ble han avsatt av et militærkupp.

Etter en amerikansk ledet invasjon ble Jean-Bertrand Aristide gjeninnsatt. Han sikret seg i 2000 gjenvalg ved et valg preget av valgfusk, og siden er Haiti i økende grad blitt kriminalisert, så det nå regnes som et vesentlig transittland for narkotikatransporten fra Sør-Amerika.

ANGRIPER POLITIET: Haitis forhatte sikkerhetspoliti er blitt målet for de løst organiserte opprørsstyrkene. Politibiler er veltet, politifolk lemlestet. Bildet er tatt i Gonaives som er falt i hendene på opprørerne.<br/> FOTO: DANIEL MOREL, REUTERS