— G10-gruppen må være mer fleksible. Så enkelt er det, sier Brasils utenriksminister Celso Amorim. Han avfeier Norge og andre matvareimporterende land i G10-gruppen som sier blankt nei til et forslag Brasil har vært med på å utforme.

Brasil har en sentral posisjon i WTO-forhandlingene gjennom sitt lederskap i G20-gruppen som også består av land som Sør-Afrika, Argentina og India. WTOs leder, Pascal Lamy, har pekt på G20-landenes forslag som et sannsynlig kompromiss.

- Gi mer

På en pressekonferanse i går fortalte utenriksminister Amorim om et besøk han hadde hatt av en minister fra ett av de «rike» G10-landene. Ministeren hadde sagt at det var viktig for innbyggerne at kulturlandskapet ble holdt i orden for landets mange hytteeiere. Amorim la ikke skjul på at han hadde særdeles lite sans for folk som bekymret seg for kulturlandskapet ved sine hytter, når mange av Brasils innbyggere ikke engang har et eget hjem.

Han understreket at Norge, som et rikt land, må være beredt til å gi mer i forhandlingene. Samtidig la han noe forsonende til at det må finnes løsninger for de land som har helt spesielle problemer og utfordringer. Men Amorim advarte på det sterkeste mot «å la utviklingslandene bære byrdene» i det som skal være en utviklingsrunde til fordel for de fattige landene.

— Den beste måten å bekjempe fattigdom på, er å åpne for mer frihandel, slo Brasils utenriksminister fast.

Uakseptabelt og utelukket

Norge har imidlertid ikke intensjoner om å gi så mye som Brasil og G20, USA og EU mener er nødvendig. Det kom klart frem etter at G10-gruppen hadde et ministermøte i går formiddag. G10 består av Norge, Sveits, Japan, Mauritius, Sør-Korea, Taiwan (Kinesisk Taipei), Israel, Liechtenstein og Island.

Den sveitsiske økonomiministeren og møtelederen Joseph Deiss var krystallklar da han sa at «G20-forslaget går lenger enn det som er akseptabelt for oss».

Japans landbruksminister, Shoichi Nakagawa slo ganske enkelt fast at G20-forslagene «er uaktuelle».

Utenriksminister Jonas Gahr Støre forsikret at Norge fortsatt ønsker at forhandlingene skal lykkes, og at Norge og G10 vil være konstruktive for å få det til. Men samtidig stilte han seg fullt og helt bak den entydige avvisningen av G20 som et mulig kompromiss.

Et nyord i handelssammenheng er i ferd med å bli det store popordet i Genève. Ministerne snakker om en mulig landingssone, det vil si det området en avtale kan lande på. Landingssonen skal si noe om spillerommet i forhandlingene.

Norges landingssone

Den sveitsiske økonomiministeren, Joseph Deiss, sa at selv EUs forslag ligger utenfor landingssonen til G10, men la samtidig til at EUs posisjoner er de som ligger nærmest G10-landenes forhandlingsforslag.

Norge, Sveits, Japan og de andre G10-landene gjentok i går allerede kjente posisjoner. De avviser kategorisk tolltak, krever et stort antall produkter definert som sensitive, og mener at de høyeste tolltariffene ikke kan kuttes så mye som 75 prosent.

G20-landene hadde også ministermøte i går. I et vedtak fra møtet heter det at det er «fundamentalt viktig å gjenopprette en historisk ubalanse i handelen med landbruksvarer». De argumenterer også for at deres egne forslag representer en gyllen middelvei - og et naturlig kompromiss.

EU krangler

EU og USA har heller ikke nærmet seg hverandre de siste dagene. Gjensidige beskyldninger hagler om hvem som er mest uvillige til å være konstruktive. Samtidig strever EU på det kraftigste med å fremstå med en stemme.

I går tidlig sa EUs handelskommissær og ansvarlig for WTO-forhandlingene, Peter Mandelson, at EU var klar til å bevege sine posisjoner i «retning av og i nærheten av G20s posisjoner».

— EU befinner seg ikke i de forhandlingsmessige skyttergravene, sa han.

Det førte til krasse reaksjoner fra Frankrikes landbruksminister Dominique Bussereau. Hun slo ganske enkelt fast at «det vil være en avgjørende feil» å åpne for ytterligere reduksjoner i tollbarrierene.

— Det er en felle vi vil sørge for at Kommisjonen ikke faller i, la hun til og skapte stor forvirring om hvilket handlingsrom EU faktisk har i forhandlingene.

Østerrikes landbruksminister, Josef Proell, sa at en bevegelse i retning av G20 «ikke er mulig for EUs bønder».

I dag avholdes flere avgjørende møter i Genève. Aktørene, inklusive utenriksminister Jonas Gahr Støre og landbruksminister Terje Riis-Johansen, er usikre på hva dagen bringer. De er forberedt, både på sammenbrudd og en lang helg med mye arbeid.

GULT KORT TIL DE RIKE: Under en protestaksjon foran WTO-bygningen i går ble et symbolsk gult kort gitt til dukker som illuderer f.v. den tyske kansleren Angela Merkel, Frankrikes president Jacques Chirac, USAs president George W.Bush, den britiske statsminister Tony Blair og Spanias statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero. WTOs leder, Pascal Lamy, har spikret denne helgen som avgjørende for å få til en avtale. FOTO: MARTIAL TREZZINI, EPA