De to om bord i denne seilbåten ble reddet av mannskapet på en fisketråler, etter at noe hadde skjedd i løpet av natten. Det skriver Aftenposten.no.

Som man ser på bildet, er dreggen forsvarlig kastet på dypt vann.

Men i løpet av natten har tidevannet gått ut, og mange steder i verden – som her i Bretagne Nord-Frankrike – er nivåforskjellene mellom flo og fjære ganske store.

Overrasket

Båten med de to britene om bord hadde ankret opp ved en båke utenfor Saint-Quay-Portrieux, og man kan anta at overraskelsen var stor for de to da de skulle kaste seg ut i et forfriskende morgenbad før frokosten.

I Norge er tidevannsforskjellene stort sett av den mer beskjedne sorten.

Her kan du se tidevannstabell for Norge.

Gravitasjon Flo og fjære, eller høyvann og lavvann, forårsakes hovedsaklig av gravitasjonskreftene fra Månen og Solen, ifølge Forskning.no.

Ved øyer i åpent hav er tidevannsvekslingen ubetydelig.

Ved fastlandskystene er den imidlertid meget forskjellig, både med hensyn til tid og størrelse, noe som for det meste skyldes kystenes og farvannets topografi.

I bukter og elvemunninger kan forskjellen mellom høy— og lavvann gå opp i mange meter, for eksempel i Bay of Fundy (Nova Scotia) opptil ca. 20 m ved springflo, ved Avonmouth (Bristolkanalen) opptil ca. 14 m og ved St. Malo (Bretagne) opptil 12 m, ifølge Store norske leksikon.

Det vites ikke om britene benyttet anledningen til å skrape rur og alger under vannlinjen mens båten sto på land.