Etter dager med hard kritikk, er PST-sjef Janne Kristiansen kallet hjem for å håndtere saken om hennes egne forklaringer og Anders Behring Breivik.

Etter det BT forstår, kommer Kristiansen tilbake fra sin tjenestereise i utlandet innen svært kort tid – trolig i dag eller i morgen. Etter planen skulle hun først kommet hjem neste uke.

Interne møter

Bakgrunnen er at Janne Kristiansen, slik BT avslørte fredag, i juli uttalte at PST ikke hadde mulighet eller lov til å registrere Anders Behring Breivik. Det hadde de, noe både PST selv og eksperter bekrefter.

Kristiansens tilbakereise kommer samtidig som det i går var interne møter i Justisdepartementet om saken. Faremo bekrefter disse møtene, og sier at hun har bedt om å få oversikt så raskt som mulig om all relevant informasjon.

Det skal også ha vært kontakt, men ikke fysiske møter, mellom PST og Justisdepartementet.

Brøt tausheten

På spørsmål om PST-sjefens retur, svarer justisministeren slik:

— Jeg har ikke noen kommentar til det nå. Men jeg legger til grunn at PST og også PST-sjefen vil bidra på best mulig måte til at vi raskt kan svare på spørsmål fra komiteen, sier Faremo.

I går kveld brøt hun sin egen taushet, etter å ha sagt nei til å la seg intervjue om saken siden fredag morgen.

Faremo sier hun vil sørge for at Stortingets 22. juli-komité skal få alle fakta på bordet.

— Jeg er opptatt av å formidle at denne spesielle komiteen kan være trygge på at de får all tilgjengelig informasjon om disse forholdene. Og så avventer jeg de spørsmålene de måtte ha, sier Faremo.

Justisministeren sier Kristiansen har hennes tillit.

— PST-sjefen har tillit så lenge PST-sjefen sitter, sier Faremo.

Tre svar

Janne Kristiansen har i to intervjuer og en redegjørelse gitt ulike svar på hvorfor et tips om Breivik ikke ble fulgt opp:

25. juli uttalte hun til NRK at PST ikke hadde lov eller mulighet til å registrere Breivik.

I september sa Kristiansen at PST sjekket ut det de kunne om ham.

Mens hun i redegjørelse til justisministeren i oktober derimot skrev at oppfølging av tips om kjemikaliekjøp ikke var en prioritert arbeidsoppgave.

Breiviks navn sto på en liste over norske kunder i det polske kjemifirmaet Keten, der han kjøpte natriumnitrat. Listen ble samlet inn som en del av antiterrorprosjektet Global Shield.

De ulike forklaringene til Kristiansen har hisset opp både opposisjonspartiene og regjeringspartiene SV og Sp. Det er et stort flertall i 22. juli-komiteen på Stortinget for å kalle inn Kristiansen til høring, etter at Erna Solberg (H) først ba om det.

Bård Vegar Solhjell, SVs parlamentariske leder, ba søndag i BT om at Faremo måtte kreve en ny og fullstendig redegjørelse fra PST-sjefen.

— Det kan være at vi står overfor forsøk på å skjule ting fra PSTs side, sa Solhjell.

- Ikke karakteristikker

Faremo vil ikke gi et konkret svar på Solhjells krav.

— Jeg er opptatt av å opptre korrekt. Vi er alle interesserte i å få frem fakta i denne saken. Det er en komplisert sak, der det også er lagt et løp for evalueringer fra de ulike etatene.

- Hvordan har du reagert på at PST-sjefen har gitt ulike forklaringer på hvorfor PST ikke fulgte opp tipset om Breivik?

— Min rolle og mitt ansvar mener jeg at jeg best skjøtter ved å gi trygghet om at de på forespørsel får all tilgjengelig informasjon. I denne situasjonen er jeg ikke ute etter å gi karakteristikker.

Si din mening i kommentarfeltet under!