Det melderNRK.no. Hun vil ikke bekrefte hvor mange som er drept.

— Det er en økende bekymring for oss at flere reiser til Syria for å delta i kamphandlinger. Vi vet at flere personer med norsk tilknytning som har reist til Syria, skal ha blitt drept, sier Bjørnland.

4. mai skrev Aftenposten at norske myndigheter anslår at opptil det kan være opptil 40 nordmenn som oppholder seg i det borgerkrigsherjede landet. Flere uavhengige kilder bekrefter at tallet trolig er mellom 30 og 40. Tre til fire nordmenn skal ha blitt drept, skrev Aftenposten den gang, basert på flere uavhengige kilder.

Nå sier Bjørnland til NRK at flere nordmenn skal være drept. Hun vil ikke si noe om antallet, eller hvor opplysningene stammer fra.

Frykter terrorisme

Personer som reiser fra Norge for å delta i kampene i Syria, har lenge vært en bekymring for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre vestlige lands myndigheter.

Flere nordmenn skal ha vært en del av Al-Nusra-fronten, en av de store kampgruppene som kjemper mot regimet til Bashar al-Assad. Den skal ha bånd til Al-Qaida, og politiet frykter at enkelte som drar til krigen, kan bli trent opp for å utføre terrroangrep i Norge.

— Utenriksdepartementet har meget begrensede muligheter til å få bekreftet eller avkreftet opplysninger fra Syria. Ambassaden er stengt, landet er i en væpnet konflikt og det er derfor vanskelig å få bekreftet opplysninger, sier pressevakt i Utenriksdepartementet, Svein Michelsen.