Instituttet blir en del av den britiske regjeringens planer for å sette Storbritannia i førersetet i den globale e-forskningen. Blant forsknings— og studiedisiplinene blir e-administrasjon og regjering, digitalt klasseskille, global lovgivning, personvern og datasikkerhet, opphavsrettigheter, samt elektronisk kunst.

Oxford Internet Institute (OII) blir verdens første forskningssenter som kun befatter seg med internett. Harvard og Massachusetts Institute of Technology (MIT) har avdelinger rettet mot visse typer nettrelatert forskning.

Initiativet kommer etter at den britiske statsministeren, Tony Blair, har fått kritikk for at Storbritannia ikke utvikler elektroniske tjenester raskt nok. OII blir ventelig viktig for den britiske regjeringens internett-politikk, skriver Financial Times.

Dame Stephanie Shirley, en av Storbritannias rikeste kvinner, har donert 10 millioner pund til OII. Senteret har også fått 5 millioner pund fra regjeringen, og har støtte fra EU. OII åpner i løpet av fjerde kvartal 2001.(Origo)