Austin, Texas i februar, mars for seks år siden.

Køer like lange som en søndag formiddag ved bensinpumpene, også like nedenfor guvernørboligen. Og for hver ti-cent prisen for hver tre liter gikk opp, gikk bilister, politikere og kommentatorer nærmest av skaftet.

Guvernør George W. Bush, som var i ferd med å bli Republikanernes presidentkandidat George W. Bush, var blant dem som ropte høyest om at det nærmest var en menneskerett å fylle tanken med billig bensin og kjøre mil etter mil bare for fornøyelsens skyld.

FOR AMERIKANERE FLEST Nå ser president George W. Bush at det er behov for drastiske tiltak for å kurere den avhengigheten av importert olje amerikanerne har plassert seg i. Innen 2025 må importen fra Midtøsten være redusert med 75 prosent, mente han i talen om rikets tilstand natt til onsdag.

var kanskje dette det mest konkrete i det som oppfattes som presidentens viktigste tale.

Men for størsteparten av hans kjernevelgere, er det meget langt frem til sparemålet. Og i presidentens tale fantes det ikke en snev av kritikk for at den enkelte amerikaner kjører for langt eller bruker for mye olje.

Og det er ikke på grunn av utslipp av klimagasser man nå skal spare på oljen — noen «grønnere» Bush er det vanskelig å få øye på i innholdet i talen.

DET ER SÅKALT MELLOMVALG i USA i november. Valg av medlemmer til Representantenes hus og en tredel av senatorene, det skal velges guvernører i mange viktige delstater, og det skal gjennomføres en rekke delstatsvalg.

I Kongressen har Republikanerne flertall i begge kamre. Men flertallet er ikke uangripelig, kanskje ikke minst fordi tilliten til presidenten er tynnslitt.

Skal man dømme etter talens innhold og utforming skal mellomvalget vinnes gjennom et budskap om USAs storhet. Bush og USA skal føre videre, og vinne, kampen mot tyrannier og udemokratiske krefter.

Påpasselig langet han ut mot både Iran og Hamas. Spesielt ordbruken mot Iran falt inn i et mønster som hadde veldig mye til felles med de talene president Bush holdt i tiden før angrepet mot Irak for tre år siden. Det er nærmest som man kan mistenke presidenten for å forberede sine landsmenn på at det kan bli en ny krig .

For øvrig: Presidentens ord til forsvar for demokratiet blir litt hule når man får vite at Cindy Sheenan, mor til en soldat som mistet livet i Irak, og som har startet en antikrigskampanje, ble arrestert i Kongressbygningen og kastet på dør før presidenten fikk ordet. Hun hadde fått billett av et kongressmedlem fra hjemstaten California og bar en T-skjorte med budskap mot krigen i Irak. Det var fryktet at den 46 år gamle kvinnen ville starte en demonstrasjon fra galleriet mens presidenten talte.