Statsminister Recep Tayyip Erdogan og hans parti AKP ser dermed ut til å sikre seg et solid flertall i nasjonalforsamlingen, og kan dermed fortsette å regjere alene.

To andre partier har også passert sperregrensen på 10 prosent. Det sekulære opposisjonspartiet CHP har foreløpig fått rundt 20 prosent av stemmene, mens det høyreorienterte nasjonalistpartiet MHP har fått 14,4 prosent. De to partiene kommer dermed inn i nasjonalforsamlingen igjen.

I tillegg ser det ut til at mellom 25 og 35 av de 550 setene i nasjonalforsamlingen går til uavhengige kandidater, ettersom de ikke omfattes av sperregrensen.

Valglokalene åpnet klokken 06 øst i landet, og en time senere i de vestlige delene av Tyrkia. Klokken 16 ble valglokalene stengt, og uoffisielle resultater begynte å komme inn rundt klokken 18.

Sekulært styresett

Erdogan, Tyrkias mest populære politiker, skrev ut valget etter at den sekulære opposisjonen, støttet av hæren, hindret ham i å få valgt en tidligere islamist, utenriksminister Abdullah Gül, som ny president.

Hæren ser på seg selv som en garantist for det sekulære styresettet, og analytikere har i forkant av valget uttrykt frykt for militære inngrep i politikken.

– Vi ønsker å bevare det «opprinnelige demokratiet» hvor alle våre rettigheter blir ivaretatt. Vi kommer alltid til å bli styrt av dem vi har valgt, og ingen institusjon som ikke er valgt, skal ha det siste ordet, skrev Ismet Berkan, redaktør i avisen Radikal søndag.

De sekulære kreftene i Tyrkia frykter at det skarpe skillet mellom stat og religion skal forvitre dersom Tyrkias sittende statsminister Erdogan og AKP, som har sine røtter i islamistbevegelsen, får mer makt.

Vel 43 millioner av Tyrkias 74 millioner innbyggere har stemmerett i valget.

– Noen ting må endres i Tyrkia. Det må bli en slutt på at man konstant går tilbake i tid. Det er derfor vi er her for å stemme, sa 50 år gamle Efrail Ischen idet han skulle avgi sin stemme i nabolaget Yildiz i Ankara.

Valgbråk

Gjennomføringen av valget gikk hovedsakelig rolig for seg, med unntak av noen voldelige episoder i forbindelse med stemmegivningen.

Blant annet begynte tilhengere av nasjonalistpartiet MHP og AKP å krangle etter anklager om at AKP-folk delte ut flygeblader på gata og dermed brøt forbudet mot å drive valgkamp på valgdagen. To personer fra AKP ble lettere såret.

Også i et stemmelokale i Bismil i den sørøstlige provinsen Diyarbakir ble tre menn såret etter at to grupper angrep hverandre med kniver og kjepper. Tilstanden for en av dem er alvorlig.

Til sammen åtte personer ble såret i valgbråk ulike steder i landet.