Trass i at innenriksminister David Blunkett hadde gjort mange endringer i den nye antiterrorloven for å komme Overhuset i møte, lot ikke lordene seg overtale til å vedta den delen av loven som omhandler religiøst hat. Overhuset stemte ned forslaget med 240 mot 141 stemmer.

Begrunnelsen til mange av lordene var at avsnittet om religiøst hat ikke hører hjemme i en lov om bekjempelse av terror.

I forrige uke gikk konservative og liberale lorder sammen om å stemme ned andre deler av lovforslaget, som ville gitt politiet bedre tilgang til personopplysninger.

Regjeringen til Tony Blair er fast bestemt på å få de nye lovene mot terror gjennom parlamentet før jul.

(NTB)