NIELS-VICTOR CHRISTIANSEN

Etter at adelens arverett til å sitte i det fornemme andrekammeret er avskaffet, mener utvalget ledet, den konservative Lord Wakeham, at det fornemme andrekammer skal ha 550 medlemmer. Mellom 65 og 165 av dem skal være folkevalgte med valgperioder på 15 år. Minst 30 prosent skal være kvinner og 20 prosent, som skal stå utenfor partiene, skal utgjøre en bred representasjon av Storbritannias etniske minoriteter. Det skal ikke være mulig for noe parti å sikre seg et absolutt flertall i Overhuset. Og den store hovedpart, som skal sitte på livstid, skal utpekes av en politisk uavhengig kommisjon. I det eksisterende overhus sitter det stadig 92 av fortidens arvelige medlemmer i en overgangsperiode, etter at 600 andre måtte si farvel til Overhuset i fjor. Resten av de nåværende medlemmer er livstidsmedlemmer og biskoper. Der det nåværende andrekammer fortrinnsvis har myndighet til å forhale vedtak fra Underhuset i opp til et par år, skal fremtidens kammer ifølge Wakeham-utkastet ha økte beføyelser til å holde øye med og gjøre innsigelser imot den utøvende makt i regjeringen og utfordre og kontrollere dens lovgivning. Jyllands-Posten/Bergens Tidende