Utenriksdepartementet har tidligere frarådet reiser til Indonesia, og tidligere lørdag kom det melding om at personalet ved den danske ambassaden i Jakarta midlertidig har reist fra landet.

Den konkrete trusselen er først og fremst konsentrert om det østlige Java, men det er frykt for at trusselen vil spre seg og at også dansker på turistøya Bali er i fare.

«Utenriksdepartementet har mottatt vedvarende og troverdige opplysninger som tyder på at det nå er en betydelig og overhengende fare for dansker og danske interesser i Indonesia. Det finnes konkrete opplysninger som tyder på at en ekstremistisk gruppe aktivt vil oppsøke dansker i protest mot offentliggjørelsen av Muhammed-tegningene. Denne trusselen er så vidt man vet i øyeblikket konsentrert om det østlige Java, men det er frykt for at den kan spre seg til andre deler av landet, deriblant Bali», heter det i en pressemelding fra departementet.

Også personalet ved Danmarks ambassade i Iran reiste lørdag midlertidig fra landet. Fredag forlot personalet ved den danske ambassaden i Syria sine poster.

Iran vil at Den islamske konferanseorganisasjon OIC skal kalle sammen til krisemøte om Muhammed-karikaturene, opplyste Malaysias utenriksminister Syed Hamid. Han støtter kravet og vil be OICs 57 medlemsland vurdere å holde et slikt møte, sa Hamid lørdag.