• Jeg har alltid vært skeptisk til store økonomiske og militære blokker. Dessuten er det helt avgjørende for en liten nasjon som Norge å ha kontroll med oljeressursene. Hvis et så viktig råstoff kommer i hendene på EU, er vi solgt! Dette er to viktige grunner til å gå imot norsk EU-medlemskap, sier Berit Ås (78).

— Jeg har alltid vært skeptisk til store økonomiske og militære blokker. Dessuten er det helt avgjørende for en liten nasjon som Norge å ha kontroll med oljeressursene. Hvis et så viktig råstoff kommer i hendene på EU, er vi solgt! Dette er to viktige grunner til å gå imot norsk EU-medlemskap, sier Berit Ås (78).

Hun har like siden EEC-kampen i 1972 vært en frontfigur på nei-siden, og derfor aldri vært i tvil om at vi vil stå oss best på å være utenfor EU-selskapet. I 1973 ble hun innvalgt på Stortinget for Sosialistisk Valgforbund, og ble to år etter valgt til første leder i SV.

— Jeg har også et sosiologisk argument i mitt nei-arsenal: Da jeg bodde i Italia en periode, så jeg hvordan EU som magnet trakk viktig arbeidskraft nordover til Sentral-Europa. Det vil også de nye, fattige EU-landene oppleve. Ingen må tro annet enn at de blir B-medlemmer i EU, sier hun.

Berit Ås har ingen tro på at Norge noen gang blir medlem av EU, ikke minst fordi EU vil få store indre problemer.

Berit Ås
Roald, Berit