Europeerne har en klar ledelse over resten av verden på prøverørsområdet, sa deltakere på en konferanse om såkalt IVF-behandling i Praha onsdag. Utviklingen har gått raskt siden verdens første prøverørsbarn, Louise Brown, kom til verden i Storbritannia i 1978.

Ett av seks par verden over har problemer med å få barn, men utbredelsen av tilbud om IVF varierer sterkt fra land til land, sa Jacques de Mouson, som leder en internasjonal komité for registrering av IVF-praksis. Israel har det beste tilbudet, mener han.

I Danmark og Nederland er mer enn 4 prosent av alle barn som fødes, blitt til gjennom IVF. Metoden er minst utbredt i de fattige landene i Latin-Amerika, opplyste Jacques de Mouson på konferansen i Praha onsdag.

I hele Norden er arbeidet med IVF kommet så langt at leger kan nøye seg med å overføre ett enkelt befruktet egg til kvinnens livmor. Det vanlige er å overføre flere egg, men dette kan gi tvilling— eller trillingfødsler, noe ikke alle parene som vil ha behandling, ønsker.