Tallet på innsatte økte i 2002 med 2,6 prosent, mens økningen året før var på 1,1 prosent. Dette viser tall fra Justisdepartementets eget statistikkontor.

Ved utgangen av fjoråret var 2.166.200 amerikanere å finne bak lås og slå, flere enn noensinne tidligere.

1,2 millioner sonet i delstatsfengsel, 665.000 satt i lokalt fengsel, 151.000 satt i føderalt fengsel mens over 110.000 satt i offentlig eller private ungdomsfengsel. 8.700 var i tillegg innesperret av immigrasjonsmyndighetene.

USA troner dermed alene på verdenstoppen, og har både flest mennesker og størst andel av befolkningen bak murene.

Kina har med sine 1,3 milliarder innbyggere til sammenligning 1,4 millioner innsatte, mens Russland har 920.000 innsatte.

Tallet på innsatte i amerikanske fengsler økte i fjor med gjennomsnittlig 100 om dagen, og drøyt 0,7 prosent av befolkningen sitter nå i fengsel. I 1995 satt 0,6 prosent av befolkningen bak lås og slå.

Tallet på kvinnelige innsatte har siden 1995 økt med gjennomsnittlig 5,2 prosent i året, mens tallet på mannlige innsatte i samme periode har økt med gjennomsnittlig 3,5 prosent i året.

(NTB)