Ifølge rapporten fra Dublin erkebispedømme kan minst 350 barn ha blitt utsatt for overgrep i dette området siden 1940, skriver BBC på sine nettsider. Tallene er kommet fram etter en gjennomgang av de personlige arkivmappene til samtlige prester som har jobbet i erkebispedømmet i perioden.

Så langt er 32 prester blitt stevnet med krav om erstatning av 105 ofre, ifølge rapporten.

I fjor kom det fram at 21 prester er anklaget for over 100 tilfeller av overgrep i et mindre bispedømme i Wexford.

Den irske regjeringen nedsetter senere denne måneden en kommisjon som skal granske hvordan anklagene om overgrep er blitt håndtert.