Hun er ikke dansk statsborger.

– Jeg går ut fra at det er skjedd en feil da jeg ble lagt inn i folkeregisteret, sier kvinnen til Jyllandsposten.

Den norske kvinnen har tatt sykepleierutdanning i Århus i tre og et halvt år. Fordi hun ikke har dansk statsborgerskap, skal hun heller ikke ha stemmerett. Men da hun likevel hadde fått valgkortet, besluttet hun seg for å stemme.

– Man kan jo godt si at jeg ikke burde stemt, men det gjorde jeg. Jeg stemte til venstre for midten, sier kvinnen.

Overfor bt.no er kvinnen ordknapp og ønsker ikke navnet på trykk.

— Jeg skal bo her i fremtiden også, og jeg skulle gjerne sluppet oppmerksomheten, sier hun.

Danske myndigheter sier de tror det har skjedd en feil i det sentrale persondataregisteret.

– Jeg ser for meg at det da hun flyttet til Danmark, kan ha blitt satt et kryss i feil boks slik at hun nå opptrer i systemet som dansk statsborger, sier Rasmus Ry Nielsen i Borgerservice.