Pengene er en kompensasjon for eiendommer og verdier som ble stjålet av nazistene på 1930— og 40-tallet.

Avtalen mellom den østerrikske regjeringen og representanter for det jødiske samfunn i landet ble undertegnet i Washington under påsyn av USAs finansminister Stuart Eizenstat, som bisto under forhandlingene.

Den østerrikske regjeringens første tilbud til de jødiske ofrene og deres etterlatte var på 3,1 milliarder kroner, men dette ble avvist.

I henhold til avtalen skal regjeringen i Wien umiddelbart betale drøyt 60.000 kroner til alle gjenlevende jødiske ofre for nazistenes forfølgelse.

1 milliard kroner skal gå til et hjelpefond for Holocaust-overlevende, 70 millioner kronene skal gå til et nytt idrettsanlegg i Wien mens det resterende skal gå til et vedlikeholdsfond for jødiske gravsteder i Østerrike.NTB