De aller fleste barna lever som nomader i de tørkerammede områdene i Øst-Afrika.

Nå ber FNs barnefond (UNICEF) giverlandene om å stille med 80 millioner dollar ekstra for å avverge katastrofen. Regnet den siste tiden har forverret krisen for mange og brakt med seg sykdommer som malaria og kolera som følge av forurensede vannkilder.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik stiller seg bak appellen. Bondevik er nå FNs spesialutsending for den humanitære krisen på Afrikas horn.

– Situasjonen er svært alvorlig, særlig for barna som alltid er de mest sårbare og som rammes hardest. Dersom vi handler nå, har vi mulighet til å avverge de største tragediene, sier Bondevik ifølge en pressemelding fra UNICEF.